Kedai/Pejabat Pulau Melaka (Aras Bawah)

FASA 1 & 3

(*Sila klik pada Fasa untuk gambar jenis bangunan dan No. Lot untuk pelan)

BIL

FASA BLOK NO. LOT JENIS ARAS NO. PINTU LUAS (K/P) HARGA JUALAN (RM)
1 3 2 166   All Level 7 1,540 1,150,500.00
2 3 2 167   All Level 5 1,540 1,150,500.00
3 3 2 168   All Level 3 1,540 1,150,500.00
4 3 2 169   All Level 1 3,552 2,918,956.30
5 3
4  217 End  G  41  1,540  1,265,538.30
6 3
 4   220  Inter  G  35  1,540  1,150,500.00
7 3
 4   221 Inter G  33  1,540  1,150,500.00
8 3
4  222 Inter G  31  1,540  1,150,500.00
9 3 4 223 Inter G 29 1,540 1,150,500.00
10 3 4 224 Inter G 27 1,540 1,150,500.00
11 3 4 225 Inter G 25 1,540 1,150,500.00
12 3 4 226 End G 23 1,540 1,265,538.30
13 3 5 241 Inter G 30 1,540 1,150,500.00
14 3 5 242 Inter G 28 1,540 1,150,500.00
15 3 5 243 Corner G 26 2,240 1,840,783.10
16 1 N 260 Inter G
30 1,540 520,000.00
17 1
N  262  Inter G 26   1,540  520,000.00
18 1
 N  263 Inter  G  22A 1,540  520,000.00 
19 1
 N  264  Inter  G   22 1,540  520,000.00 
20 1 W 342 Inter G 11A 1,540 520,000.00
21 1 W 345 Inter G 7 1,540 520,000.00
22 1 W 346 Inter G 5 1,540 520,000.00

Jualan Perniagaan