Mukim Sungai Petai

Rumah Awam Sungai Petai


BIL.

NO. UNIT

LOKASI PREMIS

JENIS PREMIS
LUAS HARGA JUALAN
mp kp RM
1 (PT 11) Rumah Awam Sg Petai Tanah Kosong 137.00 1,474.65 84,500.00
2 (PT 12) Rumah Awam Sg Petai Tanah Kosong 136.00 1,463.89 78,000.00