Mukim Paya Rumput

Taman Paya Rumput Utama


BIL.

NO. UNIT

LOKASI PREMIS

JENIS PREMIS
LUAS HARGA JUALAN
mp kp RM
1 22 (Lot 5379) Jalan Inang 1 Perniagaan 156.00 1,679.17 630,000.00
2 17 (Lot 5555) Jalan Inang 1 Perniagaan 164.00 1,765.28 630,000.00
3 19 (Lot 5554) Jalan Inang 1 Perniagaan 164.00 1,765.28 580,000.00
4 37 (Lot 5545) Jalan Inang 1 Perniagaan 164.00 1,765.28 560,000.00
5 39 (Lot 5544) Jalan Inang 1 Perniagaan 164.00 1,765.28 560,000.00
6 41 (Lot 5543) Jalan Inang 1 Perniagaan 164.00 1,765.28 560,000.00
7 43 (Lot 5542) Jalan Inang 1 Perniagaan 187.00 2,012.85 660,000.00
8 15 (Lot 5494) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 565,000.00
9 13 (Lot 5495) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
10 11 (Lot 5496) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
11 9 (Lot 5497) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
12 7 (Lot 5498) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
13 5 (Lot 5499) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
14 3 (Lot 5500) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 538,000.00
15 1 (Lot 5501) Jalan Inang 4 Perniagaan 143.00 1,539.23 720,000.00