Profil CMI

 

 

Logo CMI1

 

 

 

PERBADANAN KETUA MENTERI MELAKA

MELAKA CHIEF MINISTER INCORPORATED (CMI)

 

VISI

 • Menjadi agensi pengurusan pelaburan hartanah terunggul di peringkat global.

 

MISI

 • Meningkatkan kecekapan pengurusan hartanah dengan mengoptimumkan peluang-peluang pelaburan bagi projek-projek pembangunan dan penswastaan.

 

MOTO

 • “Keusahawanan dan Pelaburan Global”

 

LATAR BELAKANG

 • Bahagian Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) ditubuhkan di bawah Enakmen Ketua Menteri Melaka (Pemerbadanan) 1993.

 • Pada 1 Jun 2002, urusan kewangan dikawal selia oleh Bendahari Negeri (Penyediaan dokumentasi oleh Unit Kewangan JKMM).

 • Pada 1 September 2005, fungsi CMI telah ditambah kepada pengurusan harta iaitu menguruskan hartanah pelaburan (rumah kediaman, kedai, pejabat, tanah kosong) yang diterima dari Unit Aset JKMM.

 • Pada tahun 2011 urusan kewangan diuruskan sepenuhnya oleh Perbadanan Ketua Menteri Melaka.

 

 

OBJEKTIF

 • Mengurus dan mentadbir hartanah milik CMI.

 • Melaksanakan projek-projek pembangunan dan penswastaan.

 • Menguruskan hak eksklusif bagi pengeluaran bahan batuan di atas tanah / rezab kerajaan dan hutan simpan kekal di Negeri Melaka.

 • Menguruskan hak eksklusif pengiklanan papan iklan luar di Negeri Melaka.

 

 

 Muat turun versi PDF / Download PDF Version

 

X

Right Click

No right click