Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Bangunan Inkubator K-Ekonomi MITC Dan Rumah Kedai/Pejabat Pulau Melaka Milik Perbadanan Ketua Menteri Melaka Bagi Tempoh Satu Tahun

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Bangunan Inkubator K-Ekonomi MITC Dan Rumah Kedai/Pejabat Pulau Melaka Milik Perbadanan Ketua Menteri Melaka Bagi Tempoh Satu Tahun.


 

1. KENYATAAN AM / TAWARAN


1.1 Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan Malaysia yang mempunyai kod bidang 220801 – Kawalan Keselamatan untuk Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk Sebut Harga berikut:-

 

Sebutharga Guard Inkubator dan PulauMelaka

 

X

Right Click

No right click